Kvaløye Kystkvinnepark 2016

Kvaløye Kulturlag har tatt initiativ til å hedre øyas kvinner, de usynlige, men samtidig uunnværlige i vår kystkultur. Vi ønsker å løfte de frem, skape økt bevissthet om deres rolle og hedre dem på en måte som skal skape oppmerksomhet og stolthet - på øya, i kommunen og regionen.

I samarbeid med Kvaløy Vel, Sund Forsamlingshus, Sømna kommune, Nordnorsk Pensjonistskole, Helgeland Sparebank og mange flere, har vi derfor utviklet og etablert Kvaløye Kystkvinnepark, som ble offisielt åpnet 19. juli av direktøren for Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, Torunn Herje.

Parken skal illustrere kystkvinnenes univers, forankret i havet som gir og tar, på den ene siden, og småbruket med sitt livgivende bidrag til familiens eksistens, på den andre. Her står kvinnene i støa og speider ut mot havet, med håp, glede, uro og angst, etter sine menn og sønner. Slik var og er kystkvinnens liv.

Parken er anlagt sentralt på øya, i krysset mellom veien til Rossvika og Kvennvika, der barn og unge i tidligere tider hadde sin tumleplass ved og i elva, sommer som vinter.

Kvinneskikkelsene i parken er utformet av billedkunstner Ingun Dahlin fra Heidal.

 

Kvaløya Coastal Woman Park