Faglig bistand

I kraft av vår lange erfaring og kompetanse innenfor flere områder, ønsker vi også å kunne være en rådgiver og utviklingsarena. Vi bistår innenfor følgende områder;

  • Prosjekt- og prosessledelse
  • Strategiutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Teamutvikling og couching

Referanser

Organisasjonsutvikling
Brønnøysundregistrene, 2014 – 15.
Prosjektleder og rådgiver.
Direktør Lars Peder Brekk
logo1
Teamutvikling
ledergruppen kommunene Sømna (2016)
Vefsn (2017).
Rådmann Erlend Eriksen
Vefsn kommune
logo2
Strategiutvikling
Kommuneplanens samfunnsdel
Sømna kommune.
Prosjektleder. 2017.
Rådmann Øystein Johannessen
logo3
Strategiutvikling
Nordnorsk Pensjonistskole.
Prosessleder. 2017 – 18.
Rektor Geri Nydahl
logo4
Prosjektledelse
Galleri Kvaløye. 2014
Kvaløye Kystkvinnepark. 2015 - 2018
Kystkvinneseminaret. 2015 - 2016
logo5