Kystkvinnemarkering

Lørdag 28. juli kl. 13.00 – Bjørkheim Grendehus

Grendehus

Kvaløye Kystkvinnepark er en hyllest til øyas og nærområdets kvinner, de litt usynlige, men samtidig uunnværlige i vår kystkultur. Den skal løfte dem fram, skape økt bevissthet om deres rolle og hedre dem på en måte som skal skape oppmerksomhet og stolthet - på øya, i kommunen og regionen.

I samarbeid mellom Kvaløye Kulturlag, Kvaløy Vel, Sund Forsamlingshus, Sømna kommune, Nordnorsk Pensjonistskole, Helgeland Sparebank og mange flere, har man derfor utviklet Kvaløye Kystkvinnepark - kvinneskikkelser utformet av billedkunstner Ingun Dahlin, plassert i litt ulike sammenhenger og miljø på forskjellige steder på øya. På den måten skal hele Kvaløya være en kystkvinnepark. Parken skal illustrere kystkvinnenes univers, omgitt av havet som gir og tar, småbruket med sitt livgivende bidrag til familiens eksistens, og grendehuset som sosialt samlingssted.

Første trinn i utviklingen av parken ble offisielt åpnet 19. juli 2015 av direktøren for Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, Torunn Herje.

DahlinDenne er anlagt på Ormetunga, sentralt på øya, i krysset mellom veien til Rossvika og Kvennvika. Øyas piazza. Der barn og unge i tidligere tider hadde sin tumleplass ved og i elva, sommer som vinter. Der det var sommerfjøs hvor kvinnene stelte dyra. Og like ved var støa, hvor kvinnene sto og speidet ut mot havet, med håp, glede, uro og angst, etter sine menn og sønner. v

Andre trinn i utviklingen av parken, ligger i Kvennvika. Denne ble åpnet av forfatter Roy Jacobsen 22. juli 2016. I dag er Kvennvika et populært utfartssted, tilgjengelig for alle med bil. I tidligere tider var stedet en nødhavn for de som var på havet eller kom fra øyene utafor Kvaløya, når uværet slo til. Når noen var savnet og angsten og fortvilelsen tok tak, var det hit kvinnene gikk i rokk og fokk til fots for å speide etter sine kjære.

Tredje del av parken er knyttet til Bjørkheim Grendehus. Og skal åpnes 28. juli i år. Grendehuset har vært det sosiale samlingsstedet på øye i generasjoner. Her har det vært arrangert fest, folkemøter, bryllup, bursdager, konfirmasjon og begravelse. Og også her har kvinnene vært helt avgjørende. De har skapt hygge, glede, tru og håp. De har laget mat, servert, ryddet og vasket, trøstet og holdt kustus på det meste.vi med

Dette markeres lørdag 28. juli kl. 13.00, med foredrag, kultur og servering