Kvaløye Kulturlag kart

Kvaløye Kulturlag har sitt utspring og tilholdssted på småbruket Dalen på Kvaløy i Sømna kommune (på dialekt kalt Kvaløye), ca. 5 mil sør for Brønnøysund.

Øya er 3,5 km lang, høyeste fjell er 352 moh, den har i dag ca. 40 fastboende og fastlandsforbindelse til Vennesund, som er ferjesamband på Rv 17.

Småbruket er fortsatt i drift med forproduksjon og sauehold, men den gamle driftsbygningen er restaurert og omgjort til kulturverksted, med galleri og møtelokale. Det er dette bygget som med sin historie og sin beliggenhet, sammen med drivernes bakgrunn og interesser, utgjør idegrunnlaget for virksomheten. Våre produkter og tjenester er;

● Produksjon og salg av keramikk.
● Galleri.
● Arrangement og opplevelser.
● Møteplass for utviklingsarbeid.

gården

Kvaløye Kulturlag består av eiere og sympatisører med ulik bakgrunn og geografisk tilholdssted. Noen er født og oppvokst i lokalmiljøet, andre kommer fra andre deler av landet.

Felles for dem alle er at de elsker Kvaløye, er opptatt av kunst og kultur, liker både å ta vare på kulturarven og skape nytt - og trives i lag.